Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφ και ιατρού εργ της εταιρείας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφ και ιατρού εργ της εταιρείας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ανακοινώνεται ότι στις 11/03/14, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας της εταιρείας «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοίνωση

Bear