Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας «Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τον ετήσιο καθαρισμό και συντήρηση καμπινών χημικών τουαλετών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας «Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τον ετήσιο καθαρισμό και συντήρηση καμπινών χημικών τουαλετών

Ανακοινώνεται ότι στις 06/02/14, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας «Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για τον ετήσιο καθαρισμό και συντήρηση καμπινών χημικών τουαλετών.

Ανακοίνωση

Bear