Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στις 10/02/14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» για τις υπηρεσίες λογιστικής και πληροφορικής υποστήριξης για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Ανακοίνωση

Bear