Φωτογραφίες από την εκπαίδευση του ΕΤΙΚ στην Κεφαλονιά – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Bear