Εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση προσωπικού για τη λειτουργία της υπηρεσίας επικοινωνιών έκτακτων αναγκών 112 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση προσωπικού για τη λειτουργία της υπηρεσίας επικοινωνιών έκτακτων αναγκών 112

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 11 θέσεων Επιχειρησιακών Συνδέσμων του ΕΚΑΒ στο 112

Καλούμε το προσωπικό του ΕΚΑΒ, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, για την κάλυψη των θέσεων στο 112 ως σύνδεσμοι του ΕΚΑΒ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  ( επίπεδο τουλάχιστον  B2 – LOWER).
  2. Γνώση χειρισμού Η/Υ ( ΕCDL).

Επιθυμητό προσόν:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 25/10/2019 και ώρα 14:00μ.μ. στο Τμήμα Άμεσης Επέμβασης ,της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 

        ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 112 pdf

 

 

Bear