Επίσκεψη του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Βάση των Αεροδιακομιδών του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Ελευσίνας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσκεψη του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Βάση των Αεροδιακομιδών του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Ελευσίνας.

Σήμερα 22 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. κος Νίκος Παπαευσταθίου πραγματοποίησε επίσκεψη στη Βάση των Αεροδιακομιδών του Ε.Κ.Α.Β. εντός του Στρατιωτικού Αεροδρομίου της Ελευσίνας.

Ανακοίνωση

Bear