Επίσκεψη Προέδρου ΔΣ του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επίσκεψη Προέδρου ΔΣ του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα

Επίσκεψη του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κ. Δ. Παπαγιαννίδη στα Παραρτήματα και τους Τομείς του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην Βόρειο Ελλάδα στις 18-19/05/2013.

Bear