Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) – 23ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) – 23ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 23ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.), εκπαιδευτικής περιόδου 2018-19, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων ιατρών για το 23ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ε.Π.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Ε.Π.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Ε.Π.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Ε.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Bear