Ένταξη της πράξης “Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ” με Κωδικό ΟΠΣ 5074725, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα” (ΑΔΑ: 9ΠΗΥ46ΜΤΛΡ-ΦΧΔ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ένταξη της πράξης “Δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ” με Κωδικό ΟΠΣ 5074725, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα” (ΑΔΑ: 9ΠΗΥ46ΜΤΛΡ-ΦΧΔ)

Σήμερα, 5 Μαΐου 2023 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η υλοποίηση του Έργου «Δράσεις Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού του Ε.Κ.Α.Β.» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 36Γ.1.1Γ.2.1_07 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣHΣ KAI KATAΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΑΒ.

Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη, την Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κα Ασημίνα Γκάγκα, τον πρώην Υπουργό Υγείας και νυν Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Β3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης  (Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα) για τη στήριξη, την κατανόηση και τη βοήθεια που απλόχερα μας πρόσφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής πρωτόγνωρης για το Ε.Κ.Α.Β. προσπάθειας.

Με την παραπάνω έγκριση, έλαβε αίσιο τέλος, μια επίπονη και συνάμα κοπιαστική διαδικασία σχεδιασμού, προγραμματισμού και οργάνωσης ενός πολύ μεγάλου Έργου (πλήρως χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση) ύψους 16.000.000 Ευρώ που όμοιο ή αντίστοιχό του δεν έχει υλοποιήσει από την ίδρυσή του έως σήμερα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας (Ε.Κ.Α.Β.). Απαιτήθηκαν σχεδόν τρία χρόνια σκληρής δουλειάς προκειμένου να φθάσουμε στη σημερινή ημέρα.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι τη δυναμική της προσπάθειας και την ισχυρή θέληση που είχε αναπτυχθεί από την πρώτη κιόλας στιγμή που αποφασίστηκε από το Δ.Σ η συμμετοχή του Ε.Κ.Α.Β. στο Έργο, δεν κατόρθωσαν να ανακόψουν ούτε τα αλλεπάλληλα πανδημικά κύματα και τα συνακόλουθα προβλήματα που επέφεραν στη λειτουργία του Δημοσίου Τομέα, ούτε η κατακόρυφη αύξηση του επιχειρησιακού έργου του Ε.Κ.Α.Β. Μπορεί οι δυσχέρειες να επέφεραν χρονικές  καθυστερήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λύγισαν, δεν ανέκοψαν και δεν αποπροσανατόλισαν την συντεταγμένη μας προσπάθεια. Με μεθοδικότητα και συνέπεια ξεπεράσαμε όλες τις αντιξοότητες.

Το Έργο αυτό αναμένεται να έχει μεγάλο πολλαπλασιαστικό όφελος για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που δίνει καθημερινά τη δύσκολη μάχη της προσφοράς στον συνάνθρωπο,  αλλά και για το ίδιο το Ε.Κ.Α.Β. το οποίο αποτελεί το μοναδικό επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου Υγείας.

Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες και πρωτοβουλίες προκειμένου, να υλοποιηθεί ο βασικός στρατηγικός στόχος της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων του συνόλου του  προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας από το ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Κ.Α.Β.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτή την προσπάθεια!

Παναγιώτης Κουτσουμπέλης

Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Κ.Α.Β.

Bear