Ενημέρωση για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μόνιμων & επί θητεία) καθώς και όλων των εργαζομένων (πλην ιατρών) στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενημέρωση για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μόνιμων & επί θητεία) καθώς και όλων των εργαζομένων (πλην ιατρών) στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Από το Τμήμα Γραμματείας:

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτημάτων παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μόνιμων & επί θητεία) καθώς και όλων των εργαζομένων (πλην ιατρών) στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. ,  εστάλη αίτημα παράτασης στο Υπουργείο Υγείας.

Έπειτα από προφορική εντολή του Προέδρου του Δ.Σ του ΕΚΑΒ, σταμάτησαν οι περαιτέρω ενέργειες της εκλογικής διαδικασίας έως ώτου λάβουμε απάντηση από το Υπουργείο Υγείας.

Παρακαλούμε να μην προβείτε σε  οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων εκλογέων. Θα σας ενημερώσουμε με νεώτερο έγγραφο.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear