Ενημέρωση εκλογέων για το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις εκλογές του ΔΣ του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενημέρωση εκλογέων για το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις εκλογές του ΔΣ του ΕΚΑΒ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση εκλογέων για το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ»

Σχετ.: Η υπ’αριθμ.44681/16-09-2019 Προκήρυξη Εκλογών

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην ιατρών) και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μόνιμων & επί θητεία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, θα διεξαχθούν στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρες από 08:Ο0 π.μ. έως 17:00 μμ στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.

Παρακαλούμε όπως το υπενθυμίζετε μέσω ανακοινώσεων από τον ασύρματο της Υπηρεσίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθημερινά, ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως όλο το προσωπικό ευθύνης σας που το αφορά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

 

Εκλογές ΔΣ pdf

Bear