Έναρξη ‘Α εξαμήνου ΙΕΚ-ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Έναρξη ‘Α εξαμήνου ΙΕΚ-ΕΚΑΒ

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του εκπαιδευτικού έτους των ΙΕΚ-ΕΚΑΒ σχετικά με την ειδικότητα «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» στη Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας, στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης καθώς και στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης. Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές με τους έμπειρους εκπαιδευτές να αναμένεται να προσφέρουν, στους 98 νέους σπουδαστές του Α’ εξαμήνου, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και πρακτικές δεξιότητες στη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής, μέσω του διαθέσιμου υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (προπλάσματα υψηλής προσομοίωσης κ.α.). Καθ’ όλη την εκπαιδευτική λειτουργία εφαρμόζονται αυστηρά τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού Sars-Cov-2.

Bear