Εκπαίδευση στελεχών κοινωνικών φορέων στο ΕΚΑΒ Αθήνας για το μήνα Φεβρουάριο – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εκπαίδευση στελεχών κοινωνικών φορέων στο ΕΚΑΒ Αθήνας για το μήνα Φεβρουάριο

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στελεχών κοινωνικών φορέων το ΕΚΑΒ Αθήνας διοργανώνει για το μήνα Φεβρουάριο εκπαιδευτικά προγράμματα για τους παρακάτω φορείς:

• 1 Φεβρουαρίου 2014

Οδοντιάτρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

• 11 Φεβρουαρίου 2014

Πληρώματα του ΠΝΜ ΑΒΕΡΩΦ και ΠΝΜ ΒΕΛΟΣ

Στελέχη διοίκησης ναρκοπολέμου Πολεμικού Ναυτικού

• 18 Φεβρουαρίου 2014

Πληρώματα του ΠΝΜ ΑΒΕΡΩΦ και ΠΝΜ ΒΕΛΟΣ

Στελέχη διοίκησης ναρκοπολέμου Πολεμικού Ναυτικού

• 25 Φεβρουαρίου 2014

Στελέχη Πολεμικού Ναυτικού

Bear