Ειδοποίηση επιτυχόντων, προστατευόμενων του Ν.2643/98, του Διαγωνισμού του 2014 των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΑΕΔ, για κατάθεση δικαιολογητικών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ειδοποίηση επιτυχόντων, προστατευόμενων του Ν.2643/98, του Διαγωνισμού του 2014 των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΑΕΔ, για κατάθεση δικαιολογητικών

Μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 αποδοχής του διορισμού τους, καλούνται οι επιτυχόντες που τοποθετήθηκαν σε Παραρτήματα και Τομείς του ΕΚΑΒ, για κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία και παραθέτουμε σε συνημμένο αρχείο (έντυπα και υπεύθυνες δηλώσεις) που οφείλουν να συμπληρώσουν- προσκομίσουν εντός δέκα (10) ημερών, στην Κ.Υ. ή στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ όπου υπέβαλαν την δήλωση αποδοχής διορισμού τους.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα: 213.214.3323-3324-3354
Fax: 213.214.3357
E-mail: gr.prosopikou@ekab.gr

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή PDF εγγράφου PDF
Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε zip αρχείο με τα σχετικά έντυπα-υπεύθυνες δηλώσεις PDF
Bear