Δημόσια κλήρωση για την στελέχωση της επιτροπής ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Ιωαννίνων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την στελέχωση της επιτροπής ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται ότι στις 27/11/14, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, κ. Βασιλείου Παπαδιώτη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την στελέχωση της επιτροπής ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματός μας, σε εφαρμογή του με αριθμό πρωτοκόλλου 47287/21-11-2014 εγγράφου της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ανακοίνωση

Bear