Δημόσια κλήρωση για την επιτροπή παραλαβής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιτροπή παραλαβής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών

Ανακοινώνεται ότι στις 08/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, καθώς για αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Ανακοίνωση

Bear