Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό ετήσιας επιτροπής παράδοσης ασθενοφόρων, ανταλλακτικών, λοιπών υλικών αυτών, καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό ετήσιας επιτροπής παράδοσης ασθενοφόρων, ανταλλακτικών, λοιπών υλικών αυτών, καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Ανακοινώνεται ότι στις 28/01/15, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση επιλογής των μελών, για την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παράδοσης ασθενοφόρων, ανταλλακτικών, λοιπών υλικών αυτών, καθώς και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση

Bear