Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Αλεξανδρούπολης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Ανακοινώνεται ότι στις 07/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Γραφείο της Διευθύντριας κ. Παπαναστασίου, στην Αλεξανδρούπολη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών, από το ελεύθερο εμπόριο, για το Παράρτημα Αλεξανδρούπολης και τους τομείς του, για το οικονομικό έτος 2017.

Ανακοίνωση

Bear