Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ιατρικών μηχανημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ιατρικών μηχανημάτων

Ανακοινώνεται ότι στις 03/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ιατρικών μηχανημάτων.

Ανακοίνωση

Bear