Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών στον τύπο. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών στον τύπο.

Ανακοινώνεται ότι στις 15/07/14, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών της εταιρείας δημοσιεύσεων προκηρύξεων διαγωνισμών στον τύπο.

Ανακοίνωση

Bear