Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2017, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, την ανάθεση ή την αξιολόγηση ενστάσεων ή προσφυγών διαγωνισμών (προμηθειών ή υπηρεσιών), την παρακολούθηση – παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2017, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, την ανάθεση ή την αξιολόγηση ενστάσεων ή προσφυγών διαγωνισμών (προμηθειών ή υπηρεσιών), την παρακολούθηση – παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών.

Ανακοινώνεται ότι στις 21/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για:

α.

 1. Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης
 2. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών
 3. Επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου, μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασιών τεχνικών θεμάτων, εκτέλεσης εργασιών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης
 4. Επιτροπή προμήθειας υγειονομικού υλικού, ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, κ.λ.π. και διαδικασιών διαπραγμάτευσης
 5. Επιτροπή προμήθειας και υπηρεσίες λοιπού υλικού, εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης
 6. Επιτροπή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου
 7. Επιτροπή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών Τομέα ΕΚΑΒ Χαλκίδας – Εύβοιας
 8. Επιτροπή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών Τομέα ΕΚΑΒ Βοιωτίας

β.

 1. Επιτροπή υποβολής ασθενοφόρων σε ΚΤΕΟ, παρακολούθησης παραλαβής υλικών και εργασιών μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων και παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και εργασιών σε οχήματα της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ
 2. Επιτροπή παραλαβής ελαιολιπαντικών, υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης
 3. Επιτροπή παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού καθώς και παραλαβής γενικού υλικού και εργασιών (εκτός ασθενοφόρων)
 4. Επιτροπή παρακολούθησης καθαριότητας και παραλαβής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης χημικών τουαλετών.
 5. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών ανελκυστήρων, αναβατορίου και ραδιοδικτύου.
 6. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών των Τομέων ΕΚΑΒ Χαλκίδας – Εύβοιας
 7. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου
 8. Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών Τομέα ΕΚΑΒ Βοιωτίας
 9. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών λογιστικής και πληροφορικής υποστήριξης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος του ΕΚΑΒ
 10. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του συστήματος «OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E. (O.T.S A.E) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
 11. Επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016.

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι
α) Κωνσταντίνο Λαζαράκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
β) Κωνσταντίας Δαμιανού, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχείο ανακοίνωσης

Bear