Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων με αντικείμενο τη διενέργεια φυσικής απογραφής των αποθεμάτων των αποθηκών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ και των Τομέων ευθύνης της για το έτος 2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων με αντικείμενο τη διενέργεια φυσικής απογραφής των αποθεμάτων των αποθηκών της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ και των Τομέων ευθύνης της για το έτος 2016

Ανακοινώνεται ότι στις 12/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών μελών για:

1) Επιτροπή απογραφής αποθήκης ανταλλακτικών
2) Επιτροπή απογραφής αποθήκης γενικού υλικού
3) Επιτροπή απογραφής αποθήκης υγειονομικού υλικού
4) Επιτροπή απογραφής αποθήκης ειδικών μονάδων
5) Επιτροπή απογραφής αποθήκης διαχείρισης καταστροφών (ΕΤΙΚ)
6) Επιτροπή απογραφής αποθήκης Ιατρικών Μηχανημάτων με βλάβη
7) Επιτροπή απογραφής αποθηκών ΟΑΚΑ – ΣΕΦ – ΚΟΡΩΠΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
8) Επιτροπή απογραφής αποθηκών Τομέα ΕΚΑΒ Εύβοιας
9) Επιτροπή απογραφής αποθηκών Τομέα ΕΚΑΒ Βοιωτίας
10) Επιτροπή απογραφής αποθηκών Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 146/2003 και της υπ’ αριθ. 151360/9-12-2010 εγκυκλίου του ΥΥΚΑ.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι

α) Άννας Δημητριάδου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
β) Κωνσταντίας Δαμιανού, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Aνακοίνωση

Bear