Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Ανακοινώνεται ότι στις 15/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Ανακοίνωση

Bear