Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ανακοινώνεται ότι στις 15/07/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ανακοίνωση

Bear