Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού.

Ανακοινώνεται ότι στις 18/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής εργασιών παρακολούθησης των οχημάτων της Υπηρεσίας μέσω δορυφορικού γεωεντοπισμού.

Ανακοίνωση

Bear