Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασιών τεχνικών θεμάτων, εκτέλεσης εργασιών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασιών τεχνικών θεμάτων, εκτέλεσης εργασιών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear