Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για τη διενέργεια μικροπρομηθειών και εργασιών ιατρικού εξοπλισμού ασθενοφόρων και υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για τη διενέργεια μικροπρομηθειών και εργασιών ιατρικού εξοπλισμού ασθενοφόρων και υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του

Ανακοινώνεται ότι στις 22/07/14, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας κ. Βασιλείου Παπαδιώτη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής για τη διενέργεια μικροπρομηθειών και εργασιών ιατρικού εξοπλισμού ασθενοφόρων και υγειονομικού υλικού για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς ευθύνης του.

Ανακοίνωση

Bear