Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού – οξυγόνου για το Παράρτημα Πάτρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού – οξυγόνου για το Παράρτημα Πάτρας

Ανακοινώνεται ότι στις 16/07/14,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της προϊσταμένης τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Σκλαβουνάκης Χαρίκλειας θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού – οξυγόνου κου Θεοχάρη Σπυρίδων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΥΝ 30/25-06-2014 (θέμα 43) .

Ανακοίνωση

Bear