Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου.

Ανακοινώνεται ότι στις 06/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου κ. Εμμανουήλ Μπεμπένη σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ43/16.10.2014 (Θέμα 37).

Ανακοίνωση

Bear