Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών συνεργείου. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών συνεργείου.

Ανακοινώνεται ότι στις 31/03/14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την αντικατάσταση του μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών εκτέλεσης εργασιών συνεργείου κ. Δημητρίου Παπαθεοφίλου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ52/19.02.2014 (Θέμα 52).

Ανακοίνωση

Bear