Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού.

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας υγειονομικού υλικού.

 

Ανακοίνωση

Bear