Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων κ.λ.π. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων κ.λ.π.

Ανακοινώνεται ότι στις 11/03/14, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής διενέργειας μικροπρομηθειών και πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων κ.λ.π. κ. Μπολώση Ευαγγέλου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ4/05.02.2014 (Θέμα 63).

Ανακοίνωση

Bear