Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους, 2ου τακτικού μέλους και 1ου αναπληρωματικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE Α.Ε. και WIND HELLAS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους, 2ου τακτικού μέλους και 1ου αναπληρωματικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE Α.Ε. και WIND HELLAS

Ανακοινώνεται ότι στις 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους, 2ου τακτικού μέλους και 1ου αναπληρωματικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE Α.Ε. και WIND HELLAS

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:
α) Χρήστο Μπρούμα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
β) Ιωάννη Λούκο, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ . ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear