Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται ότι στις 21/12/15, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών τους, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών.

Ανακοίνωση

Bear