Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Μελών τους – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Μελών τους

Ανακοινώνεται ότι στις 17/03/14, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Μελών τους.

Ανακοίνωση

Bear