Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Μελών τους με αντικείμενο τις απογραφές των αποθηκών της Κ.Υ. και των Τομέων ευθύνης της Κ.Υ. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Μελών τους με αντικείμενο τις απογραφές των αποθηκών της Κ.Υ. και των Τομέων ευθύνης της Κ.Υ. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται ότι στις 18/12/15, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών τους, με αντικείμενο τις απογραφές των αποθηκών της Κ.Υ. και των Τομέων ευθύνης της Κ.Υ.

Ανακοίνωση

Bear