Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για τα έτη 2017-2018 – ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για τα έτη 2017-2018 – ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι στις 15/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του Παραρτήματος Μυτιλήνης, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του: Μυτιλήνη, Ρόδος, Άνδρος, Θήρα, Ικαρία, Ίος, Λήμνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σάμος, Σύρος, Τήνος, Χίος, Κάλυμνος, Λέρος, Κάρπαθο και Κως για το οικονομικό έτος 2017, Επιτροπές ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών Τομέων Μυτιλήνης και Ρόδου για το έτος 2018, καθώς επίσης επιτροπές απογραφής αποθηκών για το οικονομικό έτος 2017 Τομέων Μυτιλήνης και Ρόδου.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος, από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων της υπηρεσίας που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών – διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

  • Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • Υπάλληλοι Τ.Ε. και Δ.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τη Δ/νρια του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κ. Κωτούλα Χαρίκλεια, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Αγγελόπουλος Ηλίας, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

β)  Μαραγκού Ποπλία, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΩΤΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

Bear