Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για τον χρωματισμό του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για τον χρωματισμό του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας.

Ανακοινώνεται ότι στις 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο γραφείο του Προϊσταμένου τμήματος Προσωπικού και Οικ. Διαχείρισης κ. Ρουμελιώτη Παναγιώτη θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για τον χρωματισμό του κτιρίου ΕΚΑΒ Λάρισας.

Ανακοιίνωση

Bear