Διευκρίνηση για την υποβολή του εντύπου εγγραφής στο πρόγραμμα της ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Διευκρίνηση για την υποβολή του εντύπου εγγραφής στο πρόγραμμα της ΕΠΙ

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 20ο ΜΕΤ. ΠΡΟΓΡ. ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ :iek.edu@ekab.gr
ΕΚΑΒ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ: a.tsioupli@ekab.gr
ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: m.kogeraki@ekab.gr
Bear