ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 39/17ΕΠ/2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 39/17ΕΠ/2017

Αναφορικά με τον επαναληπτικό διαγωνισμό προμήθειας ελαστικών επίσωτρων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΚΥ του ΕΚΑΒ (αρ.διακ. 39/17ΕΠ), δίδονται διευκρινίσεις επί υποβληθέντων ερωτημάτων συμμετέχουσας εταιρίας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ pdf

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ pdf

Bear