Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ.

Χαιρετίζουμε την αλλαγή της ιστοσελίδας του www.ekab.gr, θεωρώντας ότι σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΕΚΑΒ σε νέα εποχή, στην οποία τα εργαλεία του διαδικτύου, σε συνδυασμό με την τηλεματική, θα αποτελέσουν έναν από τους ισχυρούς πυλώνες της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του ΕΚΑΒ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  Ε.Κ.Α.Β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Bear