Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάρια BLS/AED 22-03-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάρια BLS/AED 22-03-2012

Πρόσκληση

Κριτήρια επιλογής

Αίτηση

 

Bear