ΕΚΑΒ be S.A.F.E. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΚΑΒ be S.A.F.E.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων του ΕΚΑΒ στους Υγειονομικούς Σχηματισμούς της Νησιωτικής χώρας

Tο πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης & ασκήσεων με το κωδικό όνομα «ΕΚΑΒ be S.A.F.E. » (Stay Alert Fully Educated), απευθύνεται (κατά κύριο λόγο) στα υγειονομικά στελέχη των νησιών και νευραλγικών τουριστικών προορισμών (νησιά που διαθέτουν Νοσοκομεία και κυρίως Κέντρα Υγείας ή Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία αλλά και μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί όπως η Χαλκιδική και η Κρήτη) αλλά και στα στελέχη των κατά τόπους εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών και πλωτών διακομιδών (Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή). Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι να διασφαλιστεί τόσο η ετοιμότητα όσο και η επάρκεια των γνώσεων όλων των Υγειονομικών στελεχών , των στελεχών του Λιμενικού καθώς και των εμπλεκόμενων στελεχών της Περιφερειακής ή και Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ, σχετικά με την τήρηση των ατομικών μέσων προστασίας αλλά και στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (ανά περίπτωση) για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών κατά το χρονικό στάδιο πριν την ασφαλή διακομιδή ενός ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού SARS-CoV-2, σε ορισμένο Νοσοκομείο Αναφοράς Covid-19.

Εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ύποπτο κρούσμα

Εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε επιβεβαιωμένο κρούσμα

Αφαίρεση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ύποπτο κρούσμα

Αφαίρεση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε επιβεβαιωμένο κρούσμα

ΚΑΡΠΑ σε ύποπτο κρούσμα

Προτεινόμενη Λίστα Ελέγχου (Checklist) για τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19

EKAB_be_S.A.F.E._CheckList_EKAB pdf

Προτεινόμενη Λίστα Ελέγχου (Checklist) για Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19

EKAB_be_S.A.F.E._CheckList Νοσοκομεία pdf

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για διαχείριση και διακομιδή επιβεβαιωμένου ή ύποπτου περιστατικού COVID-19

EKAB_be_S.A.F.E._Οδηγίες χρήσης ΜΑΠ pdf

Προτεινόμενο σενάριο ελέγχου ετοιμότητας & ασκήσεων Υγειονομικών Σχηματισμών Νησιωτικών Περιοχών, για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

EKAB_be_S.A.F.E._Σενάριο άσκησης COVID -19 pdf

Bear