Υποτροφίες BCA College για τέκνα υπαλλήλων ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υποτροφίες BCA College για τέκνα υπαλλήλων ΕΚΑΒ

Τo BCA College προσφέρει ολική υποτροφία σε πέντε αριστούχους μαθητές (βαθμολογία 18,1  και άνω), τέκνα συναδέλφων ΕΚΑΒ, που αποφοίτησαν από το Λύκειο το 2021. Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλώ να καταθέσουν αίτηση, με επισυναπτόμενο το αντίγραφο  απολυτηρίου Λυκείου του τέκνου τους, στο πρωτόκολλο της Κ.Υ. ΕΚΑΒ μέχρι τις 23/07/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν  στα τηλέφωνα: 2132143343-344.

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  Τμήματος Γραμματείας

Χρήστος –  Παναγιώτης Μπρούμας

Bear