Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Εαρινό εξάμηνο 2024. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Εαρινό εξάμηνο 2024.

Ανακοινώνονται οι αρχικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΑΡΙΝΟΥ 2024 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ με βάση την μοριοδότηση τους.

Η τελική επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης, με βάση την μοριοδότηση τους και σε συνέχεια εξέτασης πιθανών ενστάσεων θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2023 και θα είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ ήτοι 1 τμήμα στην Αθήνα και 1 τμήμα στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενστάσεις μπορούν να γίνουν από σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 έως  και την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:30. Οι πιθανές ενστάσεις θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία των ΙΕΚ ΕΚΑΒ είτε στα αντίστοιχα email που ακολουθούν:

  1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527, Τηλ.: 2132143112, 113, 114 / e-mail: ath@ekab.gr
  1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535,  Τηλ.: 2310397155-57 /e-mail: thes.edu@ekab.gr

Στους πίνακες για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων, η ανάρτηση των αποτελεσμάτων έχει γίνει με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ημερομηνία υποβολής αυτής.

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν για την περίοδο της εγγραφής τους μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων (Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024). Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης καταρτιζόμενου, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

  • Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας : 2132143112, 2132143113
  • Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης : 2310397156, 2310397157

 

ΑΡΧΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΕΚ-ΕΚΑΒ-ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΕΚ-ΕΚΑΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΑΡΙΝΟ-2024

Bear