Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 12906/23-03-2021 Απόφασης – Προκήρυξης του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αποτελέσματα της υπ΄αριθμ. 12906/23-03-2021 Απόφασης – Προκήρυξης του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνονται οι πίνακες που αφορούν στη διαδικασία συνέντευξης και τη δημιουργία τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Ιατρών ΕΚΑΒ, ανά θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. πρωτ.12906/23-03-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 24-03-2021) Απόφασης – Προκήρυξης του ΕΚΑΒ με θέμα : “Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 15.06.2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ

 

 

Bear