ΑΠΟΦΑΣΗ – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 52217/03-09-20 προκήρυξης εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 52217/03-09-20 προκήρυξης εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 52217/03-09-20 προκήρυξης εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear