ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΛΑΛΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

ΣΥΝ 4/24-02-15

ΘΕΜΑ 1: «ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ΄ αριθμ. 511/24-2-15 εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. που είναι η παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Κατόπιν της αναγγελίας του θανάτου του Δημητρίου Μπιλάλη, λόγω της εξαιρετικής προσωπικότητάς του, του συνολικού έργου του και της προσφοράς του στο ΕΚΑΒ και συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Συμβούλιο, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος επί μακρόν προτείνω στο Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του με τηλεγράφημα

2) Να αποσταλεί στεφάνι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Να δημοσιευθεί το παρόν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση,

           Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1) Να εκφράσει τα θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του με τηλεγράφημα

2) Να αποσταλεί στεφάνι εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Να δημοσιευθεί το παρόν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Bear