Αναβολή Μαθημάτων ΕΠΙ 11/5 και 12/5 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναβολή Μαθημάτων ΕΠΙ 11/5 και 12/5

Ενημερώνονται οι εκπαιδευόμενοι του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ ότι τα μαθήματα που επρόκειτο να γίνουν στις 11/5 και 12/5/11 αναβάλλονται.

Bear