Αναβολή Δημόσιων κληρώσεων. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αναβολή Δημόσιων κληρώσεων.

Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 9602 και 9603/12-3-2015 εγγράφων μας, που αφορούν ανοικτές δημόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση επιτροπής και αντικατάσταση τακτικού μέλους ετήσιας επιτροπής παραλαβής αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε ότι λόγω απουσίας του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή, οι σημερινές κληρώσεις αναβάλλονται. Θα διενεργηθούν στις 20/03/14, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και 10:15 αντίστοιχα, στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ουρανή.

Ανακοίνωση

Bear